Set during the Edwardian era.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wa...s_(miniseries)